Vybrať jazyk

Registrácia výrobku

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok bránia ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Pokiaľ ide o naše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), vznikajú to, pokiaľ je to možné, vždy na freiwilligerskom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

 

Sušienky

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšom návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, akceptovanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť a povoliť automatické vymazanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

 

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • Adresa URL odkazujúceho
  • Názov hostiteľa prístupového počítača
  • Čas žiadosti servera

Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnym osobám. Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak si uvedomíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

 

Kontakt

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z formulára dotazu, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti av prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu. Zadané údaje nebudú použité aj na inzerciu.

 

Registračné údaje

Pri udeľovaní a testovaní rozšírenej záruky BRUNNER vyžadujeme adresné údaje, e-mailovú adresu, informácie o inštalovaných produktoch spoločnosti BRUNNER, ako aj informácie o tom, ktorá špecializovaná spoločnosť postavila systém a kedy. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú. Tieto údaje používame výhradne na vydanie rozšírenej záruky spoločnosti BRUNNER, ako aj na akúkoľvek požadovanú službu a neprenášajte ju tretím stranám.

Poskytnutý súhlas na ukladanie údajov a ich použitie na kontrolu záruky môže byť kedykoľvek zrušený. Za týmto účelom pošlite e-mail s údajmi o registrácii produktu na datenschutzbeauftragter@brunner.de s požiadavkou na vymazanie registračných údajov. Po vymazaní údajov už nie je potrebná rozšírená záruka BRUNNER.

 

Šifrovanie SSL

Ak je šifrovanie SSL povolené, údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Ak je šifrovanie SSL povolené, údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

 

Právo na informácie, zrušenie, blokovanie

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi ao účeloch spracovania údajov ao práve na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre ďalšie informácie o osobných údajoch nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenom v odtlačku.

 

Reklamné e-maily proti rozporu

Použitie publikovaných informácií v súvislosti s kontaktnými informáciami o povinných odtlačkoch na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

KONTAKT PRÍLEŽITOSŤ

Pracovník ochrany údajov spoločnosti Ulrich Brunner GmbH je k dispozícii na adrese Datenschutzbeauftragter@brunner.de .

Bavorský štátny komisár pre ochranu údajov je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.datenschutz-bayern.de.